25/08/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilatı yeniden düzenlenmiştir. 
694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Halk Sağlığı Müdürlükleri kapatıldığından, mevcut görevler Mardin İl Sağlık Müdürlüğünce yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülecektir.

MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SİTESİ

Mardin Halk Sağlığı Laboratuvarı-Hekim Girişi

Mardin Halk Sağlığı Laboratuvarı-Hasta Girişi